Skip to main content
AEG | Help and Support

Chybová hlášení

 

  1. Seznam chybových kódů naleznete v návodu k použití v sekce Odstraňování závad.
  2. Veškerá chybová hlášení zobrazená na robotickém vysavači se zobrazí též v aplikaci. V aplikaci naleznete návod, jak chybu napravit. Chybová hlášení v návodu k použití by měla odpovídat těm, která se zobrazí na robotickém vysavači.
  • Was this article helpful?