Skip to main content
AEG | Help and Support

Vnitřní kontrolka myčky nádobí nepracuje

 

Vydání:
  • Vnitřní kontrolka myčky nádobí nepracuje 
Platí pro: 
  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit kontrolku, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Výměna vnitřního světla může způsobit netěsnosti spotřebiče, pokud ji neproveedte správně.     

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?