Skip to main content
AEG | Help and Support

Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno

 

Vydání:
  • Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno 
Platí pro: 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit poškozenou součást, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?