Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka zobrazuje chybovou zprávu i30, stále se vypouští

 

Vydání:
  • Myčka nádobí zobrazuje chybové hlášení i30 
  • Myčka nádobí neustále vypouští 
Platí pro 
  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chybová zpráva i30 signalizuje únik a/nebo hromadění vody na dně spotřebiče. Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Vypněte přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.