Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje chybový kód iC0, iCo, iC1, iC2 nebo iC3

 

Vydání 
  • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód iC0, iCo, iC1, iC2 nebo iC3 
Platí pro 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Resetujte spotřebič.  

  • Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět. 
  • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe. 
  • Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený. 
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej. 
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen. 

2. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila.  

Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, zkontrolujte kód v uživatelské příručce, protože vám pomůže při odstraňování poruch. 

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.