Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje chybové kódy AL5, C1, F1, i10 nebo i11, jednou zapípá nebo jednou zabliká kontrolka.

 

Problém: 
  • Myčka nádobí zobrazuje chybové kódy AL5, C1, F1, i10 nebo i11, jednou zapípá nebo jednou zabliká kontrolka. 
  • Signalizuje to problém s přívodem vody. 
Platí pro:
  • Volně stojící myčku nádobí
  • Integrovanou myčku nádobí 
Řešení: 

1. Zkontrolujte přívod vody.

 Zkontrolujte domácí rozvod vody, například otevřením kohoutu. Pokud voda neteče, obraťte se na dodavatele vody.  

2. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohout k myčce nádobí zcela otevřený  

Pokud je přívodní kohout zavřený, vypněte napájení myčky nádobí a vodovodní kohout zcela otevřete. Myčku nádobí znovu zapněte a zvolte program. Stisknutím tlačítka start myčku nádobí spustíte.  

3. Zkontrolujte, zda nepoužíváte více spotřebičů s přívodem vody  

Pokud je v provozu více spotřebičů s přívodem vody, může se to u myčky nádobí projevit sníženým tlakem. Zkuste myčku nádobí používat, když není v provozu žádný jiný spotřebič závislý na přívodu vody.  

4. Zkontrolujte tlak přívodu vody.  

Zkontrolujte, zda z jednoho vodovodního kohoutu naplníte 10litrový kbelík do 1 minuty nebo 5litrový kbelík do 30 sekund. Pokud ne, je tlak vody pro provoz myčky nádobí příliš nízký a měli byste se obrátit na svého dodavatele vody.  

5. Zkontrolujte, zda přívodní hadice není zauzlovaná nebo zkroucená.  

Pokud je přívodní hadice ohnutá, zkroucená nebo poškozená, okamžitě myčku nádobí odpojte a přívod vody vypněte. Pokud je hadice poškozená, musí spotřebič prohlédnout a opravit technik.  

6. Zkontrolujte, že není zanesený filtr v přívodní hadici  

Filtr v přívodní hadici se nachází v konektoru vedle kohoutu/ventilu. Před odpojením přívodní hadice zavřete vodovodní kohout. Vstupní filtr musí být čistý a bez vodního kamene. Viz uživatelskou příručku, kde jsou podrobné pokyny k vyjmutí a čištění filtru. Po vyčištění filtru a jeho opětovném umístění přívodní hadici zapojte, zvolte program a spusťte jej.  

7. Vyčistěte vypouštěcí systém  

Přesvědčte se, jestli 

  • Filtry jsou čisté. Informace o čištění a údržbě naleznete v návodu k použití. Zde si můžete příručku stáhnout. 
  • Výpustná trubice je ve správné výšce vzhledem k podlaze. 
  • Postupujte podle pokynů k instalaci v uživatelské příručce nebo samostatném letáku s pokyny pro instalaci, které jsou dodány s vaším spotřebičem.  

8. Zkontrolujte, že byla z odtoku výlevky odstraněna zaslepovací zátka. (Pokud byla myčka nedávno instalována nebo přesouvána.)

 Zaslepovací zátku je třeba odstranit ze zápachové uzávěrky. Otevřete přívod v místě, kde je vypouštěcí hadice připojená k zápachové uzávěrce, odstraňte zaslepovací zátku a znovu zapojte přívod zápachové uzávěrky.  

9. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.