Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí neohřívá vodu

 

Problém:
  • Myčka nádobí neohřívá vodu
Platí pro:
  • vestavnou myčku nádobí
  • volně stojící myčku nádobí
Řešení:

1. Resetujte spotřebič

  • Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět.
  • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe.
  • Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.

2. Spusťte intenzivní program a zkontrolujte, zda je spotřebič zahřátý uvnitř po ukončení programu. 

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.