Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka myčky se náhle zavřou

 

Problém:
  • Dvířka myčky se náhle zavřou.
  • Dvířka myčky se samy zavřou - spotřebič nelze naplnit
Platí pro:
  • Vestavnou myčku nádobí
Řešení:

1. Bude třeba instalovat vnější dvířka, aby závěsy dobře fungovaly. 

Více informací naleznete v pokynech k instalaci, které jsou dodány spolu se spotřebičem.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?