Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i5E

 

K vyřešení tohoto problému restartujte spotřebič.
  • Vypojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět.
  • Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe. Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.
Pokud spotřebič program nespustí správně po resetování:
  • Zjistěte, zda se jedná stále o stejný chybový kód. Pokud ne, pročtěte si návod k použití ohledně nového kódu.
  • Pokud se původní chybový kód stále zobrazuje, obraťte se pro vyřešení tohoto problému na autorizované servisní středisko.

 

  • Was this article helpful?