Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba iC0 / iCo

 

Tento problém lze vyřešit resetováním spotřebiče.
  • Vypojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji zpět. Pokud jste spotřebičem pohnuli, je důležité ujistit se, že nejsou přehnuté nebo stlačené žádné trubky či hadice a že je dostupný přívod vody.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.
Pokud spotřebič program nespustí správně po resetování:
  • Zjistěte, zda se jedná stále o ten samý chybový kód.
  • Pokud se kód liší, pročtěte si návod k použití s podrobnými informacemi, které se týkají nového kódu.
  • Pokud se původní chybový kód stále zobrazuje, obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?