Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Zkusili jste reset spotřebiče?

Resetování vašeho spotřebiče může často problém rychle vyřešit.

  • Vypojte myčku nádobí na jednu minutu ze zásuvky a zapojte ji poté zpět. Pokud jste museli spotřebič posunout, je důležité, abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému přehnutí či stlačení hadic či potrubí a že je kohoutek plně otevřený.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.

Pokud spotřebič program nespustí správně po resetování

Pokud se před resetováním spotřebiče zobrazilo chybové hlášení, zkontrolujte, zda se po resetování spotřebiče změnilo.

Pokud spotřebič nyní zobrazuje jiný chybový kód, pročtěte si návod k použití nebo tento návod ke kontrole nového kódu.

 

Pokud výše uvedené návrhy problém nevyřešily, musí spotřebič prohlédnout technik.

  • Was this article helpful?