Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i40, i43 nebo i44

 

Není vypouštěcí systém zablokovaný?

Zkontrolujte, zda jsou čisté filtry.

Je filtr ve vaší myčce nádobí zanesený?

Špinavé filtry zpomalují průtok vody, což vede k neuspokojivým výsledkům mytí nádobí. Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

Jak vyčistit filtry v myčce nádobí.

image.png

Instalace filtrů po čištění:

Ujistěte se, že v jímce nebo na koncích jejích okrajů nejsou zbytky jídel nebo nečistoty.

Nasaďte plochý filtr (C). Ujistěte se, že je umístěn správně pod dvěma vodítky.

Sestavte filtry (A) a (B). Vložte filtr (A) do plochého filtru (B).

Otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne na místo. Pokud nejsou filtry správně usazené, může to vést ke špatným výsledkům mytí nádobí, zaneseným ostřikovacím ramenům a poškodit spotřebič.

Informace o čištění a údržbě naleznete v návodu k použití.

Zkusili jste reset spotřebiče?

Resetování vašeho spotřebiče může často problém rychle vyřešit.

  • Vypojte myčku nádobí na jednu minutu ze zásuvky a zapojte ji poté zpět. Pokud jste museli spotřebič posunout, je důležité, abyste se ujistili, že nedošlo k žádnému přehnutí či stlačení hadic či potrubí a že je kohoutek plně otevřený.
  • Zapněte myčku nádobí, zvolte program a spusťte jej.
  • Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.

Pokud spotřebič program nespustí správně po resetování

Pokud se před resetováním spotřebiče zobrazilo chybové hlášení, zkontrolujte, zda se po resetování spotřebiče změnilo.

Pokud spotřebič nyní zobrazuje jiný chybový kód, pročtěte si návod k použití nebo tento návod ke kontrole nového kódu.

 

Pokud výše uvedené návrhy problém nevyřešily, musí spotřebič prohlédnout technik.