Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvířka během mycího programu vyskočí

 

Pokud byl spotřebič instalován nedávno, dveřní panel/kuchyňská dvířka mohou být příliš těžká nebo spotřebič nemusel být nainstalován správně (je důležité, aby byl spotřebič vyrovnaný a zajištěn na místě).

  • Je-li tomu tak, obraťte se na osobu, která provedla instalaci.

Pokud je spotřebič nainstalován správně, problém mohou způsobovat zablokovaná nebo ucpaná ostřikovací ramena.

  • Zkontrolujte a v případě potřeby vymyjte ostřikovací ramena a vyčistěte filtry na dně spotřebiče v souladu s návodem k použití, než spotřebič opět použijete.
  • Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?