Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí pravidelně třikrát zapípá

 

To značí únik a hromadění vody na dně spotřebiče.

  • Zavřete přívod vody do spotřebiče, abyste zabránili vyplavení.
  • K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.