Skip to main content
AEG | Help and Support

Vyjmutí nádobí

Nádobí před vyjmutím ze spotřebiče nechte vychladnout.

Nejprve vyprázdněte spodní koš a teprve potom horní.