Skip to main content
AEG | Help and Support

Čištění vnějších ploch myčky nádobí

 

  • Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
  • Nepoužívejte abrazivní prostředky, drátěnky nebo rozpouštědla.