Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí poškozená při dodání

 

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

  • Obraťte se okamžitě na prodejce spotřebiče, abyste jej upozornili, že byl spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.
Objevení poškození po instalaci / prvním použití: 
  • Obraťte se na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili na poškození.
Žádost o servis:
  • Je-li to možné, uveďte při kontaktu autorizovaného servisního střediska postiženou součást.
  • Náhradní díly jsou dostupné v našem internetovém obchodě.
  • Was this article helpful?