Skip to main content
AEG | Help and Support

Nastavení jsou vypnutá

 

Jelikož sekvence volby programu, po které se spotřebič spustí, zahrnuje výběr programu s následujícími nastaveními, nemusela být tato nastavení zvolena včas.

Abyste tomu zabránili, je možné volit prací program s přídavnými nastaveními s otevřenými dvířky - program se nespustí, dokud dvířka nezavřete.