Skip to main content
AEG | Help and Support

Poškozené nebo uvolněné součásti

 

Objevení poškození při rozbalování spotřebiče:

Nepokoušejte se spotřebič zapojit nebo používat.

  • Obraťte se okamžitě na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili, že byl váš spotřebič poškozen během dodání. Telefonní číslo prodejce naleznete na faktuře nebo dodacím listu.
Objevení poškození po instalaci / prvním použití: 
  • Obraťte se na prodejce vašeho spotřebiče, abyste jej upozornili na poškození.
Žádost o servis:
  • Je-li to možné, uveďte při kontaktu autorizovaného servisního střediska postiženou součást.
  • Náhradní díly lze objednat v našem internetovém obchodě.
  • Was this article helpful?