Skip to main content
AEG | Help and Support

Kontrolka programu bliká

 

To značí, že program stále běží a předchozí program je nutné zrušit, než naprogramujete nový.

  • Podrobnější informace a pokyny viz váš návod k použití.