Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji se zobrazují chybová hlášení C3 a AL4

Chyby C3 a AL4 značí únik anebo hromadění vody na dně spotřebiče.

  • Zavřete přívod vody do spotřebiče, abyste zabránili vyplavení.
  • Obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?