Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje na displeji „Blo“

Hlášení „Blo“ značí aktivní dětskou bezpečnostní pojistku („Blokování“). K jejímu vypnutí stiskněte současně tlačítka „Krátký“ a „Předpírka“.

Pro podrobné informace o této funkci viz návod k použití.