Skip to main content
AEG | Help and Support

Myčka nádobí spustí program s otevřenými dvířky

 

Pokud vaše myčka nádobí spustí mycí program s otevřenými dvířky, obraťte se na autorizované servisní středisko.