Skip to main content
AEG | Help and Support

Vadná dvířka myčky nádobí

 

Pokud jsou dvířka myčky nádobí vadná, obraťte se pro jejich výměnu na autorizované servisní středisko.