Skip to main content
AEG | Help and Support

Mraznička má námrazu nebo led na stranách a okrajích

 

Problém 
  • Na stranách a v rozích chladičky je námraza nebo led
Platí pro
  • Vysoká mraznička
Řešení 

1. Odmražte mrazničku 

Podrobné informace naleznete v příručce. Příručku si můžete stáhnout zde.

V mrazničkách s beznámrazovou technologií bude led roztávat automaticky.  Pokud mraznička není beznámrazová, musíte ji odmrazit tak, jak je třeba.

2. Neotvírejte dveře příliš často ani je nenechávejte otevřené na delší dobu 

3. Nastavte teplotu na přibližně -18°C

Zkontolujte teplotu teploměrem ve sklenici oleje na vaření, kterou umístíte co nejblíže dveří. Telotu odečítejte přibližně 12 hodin. 

4. Potraviny ukládejte v hliníkové fólii nebo vzduchotěsné nádobě

5. Mraznička musí být adekvátně větrána, jak je zobrazeno v příručce nebo pokynech k instalaci

6. Přesvědčte se, že těsnění dveří na okrajích je správně umístěno

Zjistěte, zda těsnění dveří správně funguje tak, že mezi dveře vložíte list papíru a zavřete.

Pokud jej můžete bez odporu vytáhnout, dveře nejsou správně zavřeny a těsnění se musí vyměnit

7. Těsnění dveří musí být čisté

Těsnění se musí čistit vlhkým hadříkem s malým množstvím čistícího prostředku. 

8. Zjistěte, zda těsnění dveře není deformováno

Jde-li o tento případ, problém lze obvykle vyřešit tak, že je několik sekund budete zahřívat žehličkou a pak zkuste gumu vytáhnout.    

VAROVÁNÍ! Nepřehřívejte těsnění dveří, jinak můžete poškodit těsnění i dveře.    

9. Zkontrolujte závěsy a vadné závěsy vyměňte

10. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

Příčina
  • Tvorba námrazy a ledu v mrazničkách je normální jev. Led se tvoří při otevření dveří, které vpustí vlhký vzduch do spotřebiče. 
  • Správná instalace a používání vaší mrazničky pomůže uspořit energii a ochránít životního prostředí. 
  • Rozbalené potraviny uvolňují velké množství vlhkosti a zvyšují množství ledu ve spotřebiči.