Skip to main content
AEG | Help and Support

Na dně mrazničky se vytváří led

 

Problém: 
  • Na dně mrazničky se vytváří led 
Platí pro: 
  • Mrazničky 
Řešení: 

1. Zkontrolujte, zda dochází k proudění vzduchu ve všech odděleních mrazničky 

Jestliže je ventilace zablokována, nebude v mrazničce proudit studený vzduch.

Nechávejte mezi předměty vloženými do mrazničky co nejvíce prostoru, aby mohl studený vzduch proudit ve všech odděleních mrazničky  

2. Zkontrolujte, zda jsou dveře řádně uzavřeny 

Led se na dně oddělení mrazničky tvoří, pokud dochází k míchání studeného vzduchu v mrazničce s teplým a vlhkým vzduchem zvenčí  

3. Přesvědčte se, že je správně nasazeno těsnění na okrajích dveří.  

Zjistěte, zda těsnění dveří správně funguje tak, že mezi dveře vložíte list papíru a zavřete. Pokud jej můžete bez odporu vytáhnout, dveře nejsou správně zavřeny a těsnění se musí vyměnit.

Pokud je potřeba těsnění vyměnit, kontaktujte autorizované servisní středisko.
 

 

  • Was this article helpful?