Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji mé chladničky bliká "0" nebo čtvereček

 

Problém: 
  • Na displeji je vidět nebo bliká ""0"" nebo čtvereček.
Platí pro: 
  • Chladnička
  • Chladnička s mrazničkou
  • Mraznička
Řešení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Na displeji bliká ""0"" nebo čtvereček, což indikuje problém s čidlem teploty.

Doporučujeme si vyžádat návštěvu servisního technika.