Skip to main content
AEG | Help and Support

Spotřebič vydává hluk

 

Bublající, skřípající nebo chřestící zvuky

Jedná se o běžné zvuky vydávané kompresorem.

Provozní zvuky se mohou lišit od zvuků starších spotřebičů z důvodu nového typu chladiva.

Protékající, proudící, kapající nebo bublající zvuky 

Jedná se o běžné zvuky vydávané kondenzátorem.

Provozní zvuky se mohou lišit od zvuků starších spotřebičů z důvodu nového typu chladiva.

Pravidelné klepání 

Pravidelné klepání 2–3krát za sekundu během chlazení.

Jedná se o běžné zvuky vydávané vstřikováním chladiva.

Provozní zvuky se mohou lišit od zvuků starších spotřebičů z důvodu nového typu chladiva.

Bručivý, bzučivý nebo drnčící zvuk

Jedná se o běžný provozní zvuk vydávaný mechanickými součástmi kompresoru.

Praskající nebo pukající zvuk. 

Praskající nebo pukající zvuk se ozývá 2–10krát denně.

Jedná se běžné provozní zvuky vydávané automatickým odmrazovacím cyklem a časem by měly být méně časté.

Cvakající zvuk

Jedná se o běžný provozní zvuk vydávaný termostatem, který se zapíná a vypíná.

Vibrující nebo chřestící zvuky.

Tyto zvuky mohou značit, že se potrubní systém na zadní straně spotřebiče dotýká stěny nebo skřínky. Nemá to žádný vliv na výkon spotřebiče.

Dotýká se něco spotřebiče?

Zkuste posunout spotřebič nebo upravit skřínku a jakékoliv ozdobné panely. Mělo by to zastavit vibrující zvuk.

Problém může také jít vyřešit lehkým posunutím potrubí na zadní stěně spotřebiče nebo jeho zajištěním na místě.

Dotýkají se navzájem jakékoliv předměty uvnitř spotřebiče?

Vložení obsahu spotřebiče dostatečně od sebe by mělo tento problém napravit a má dodatečnou výhodu lepšího oběhu vzduchu.

Položili jste něco na horní stranu spotřebiče?

Odstranění jakýchkoliv předmětů z horní strany spotřebiče by mělo tento problém vyřešit.

Picture1.png

Picture2.png

Neustálý cvakající zvuk při zapnutí a vypnutí kompresoru

Neustálý cvakající zvuk může být zapříčiněn softwarovým problémem nebo vadným startovacím relé kompresoru.

Tento problém může být možné vyřešit resetováním spotřebiče. Spotřebič lze resetovat jeho vypojením ze zásuvky na přibližně hodinu a jeho následovným zapojením zpět.

Pokud k tomuto problému opět dojde, musí jej zkontrolovat a opravit servisní technik.

  • Was this article helpful?