Skip to main content
AEG | Help and Support

Mraznička má námrazu nebo led na stranách a okrajích

Normální námraza a kondenzace ve skříních mrazniček

Tvorba námrazy a ledu v mrazničkách je normální jev.

Led se tvoří při otevření dveří, které vpustí vlhký vzduch do spotřebiče.

Tuto námrazu lze odstranit odmrazením mrazničky.

Byly dveře často otevírané nebo zůstaly dlouho otevřené?

Pokud byly dveře příliš dlouho otevřené nebo příliš často otevírané, výsledný přívod vlhkého vzduchu může vést ke kondenzaci vlhkosti a případně k tvorbě námrazy. Nenechávejte dveře otevřené na delší dobu.

Pomůže to také šetřit energii.

Tuto námrazu lze odstranit odmrazením mrazničky.

Zkusili jste odmrazit vaši mrazničku?

Mrazničku je nutné odmrazit, když vrstva ledu na stranách dosáhne tloušťky cca 10–15 mm.

Mrazničku bude snazší odmrazit, když je prázdná nebo obsahuje pouze pár potravin.

Námrazu odstraníte následovně:

 1. Vypněte spotřebič.
 2. Z mrazničky vyjměte jakékoliv potraviny, zabalte je do několika vrstev novinového papíru a uložte je na chladném místě.
 3. Nechte dveře otevřené, odstraňte vypouštěcí zátku a zachyťte vodu do misky. Použijte škrabku k rychlému odstranění námrazy.
 4. Po dokončení odmrazování důkladně vytřete vnitřek mrazničky a vložte zpět vypouštěcí zátku.
 5. Zapněte spotřebič.
 6. Nastavte volič teploty na nejnižší teplotu a nechte spotřebič pracovat v tomto nastavení na dvě až tři hodiny.                      
 7. Vložte potraviny zpět do mrazničky.

Ke škrábání námrazy nikdy nepoužívejte ostré kovové předměty. Mohly by poškodit spotřebič. Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné umělé prostředky k urychlení odmrazování, pokud nejsou schváleny výrobcem. Pokud během odmrazování stoupne teplota zmražených potravin, může se zkrátit doba jejich použitelnosti.

Je dveřní těsnění nesprávně nasazené? Bylo jakkoliv poškozené?

Pečlivě zkontrolujte těsnění dveří.

Pokud je těsnění dveří poškozené nebo mimo správnou polohu, teplota v mrazničce bude stoupat a bude se tvořit mnoho kondenzace a námrazy. To může spustit výstrahu na displeji, výstražnou LED nebo zvukovou výstrahu.

Tyto výstrahy značí, že je vnitřní teplota příliš vysoká pro funkci spotřebiče.

Pryžové těsnění dveří lze zkontrolovat pomocí kusu papíru, který vložíte mezi dveře a rám. Papír by měl být pevně přidržován po jeho celé šířce, když jsou dveře zavřené.

Pokud je těsnění dveří deformované, lze tento problém někdy vyřešit jeho ohřátím na několik sekund pomocí vysoušeče vlasů a následným pokusem o narovnání pryže.

POZNÁMKA: Těsnění dveří neohřívejte příliš mnoho, jinak byste mohli poškodit jak těsnění, tak dveře.

Udržujte těsnění dveří čisté a vykazuje-li jakékoliv známky poškození, vyměňte jej.

Pomůže to také šetřit energii.

Pokud nejste schopni vyměnit těsnění dveří, můžete si zarezervovat návštěvu technika.

Jsou potraviny správně uložené?

Potraviny vždy uchovávejte zabalené ve fólii nebo vzduchotěsné krabičce.

Potraviny ponechané nezabalené vytvoří mnoho vlhkosti a námrazy uvnitř spotřebiče.

Je kolem mrazničky dostatek místa?

Je důležité, aby kolem spotřebiče byl dostatek místa, který umožňuje správnou ventilaci.

Informace o ventilaci naleznete v návodu k použití nebo příslušném návodu k instalaci.

Příklad:

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍVODU VZDUCHU

 1. Mrazničku umístěte vodorovně na stabilní povrch. Všechny čtyři nožičky by měly spočívat na podlaze.
 2. Ujistěte se, že se zadní strana spotřebiče nachází alespoň 5 cm od stěny.
 3. Ujistěte se, že se boční strany spotřebiče nachází alespoň 5 cm od stěn/skříní.

Není správně nastavená teplota.

Pokud nastavíte teplotu příliš nízko s ohledem na okolní prostředí, bude se uvnitř mrazničky tvořit mnoho námrazy.

Volba vyšší teploty, cca -18 °C pro většinu prostředí, zpomalí tvorbu námrazy.

Vypouštěcí zátka není plně zasunuta.

Plně zátku zasuňte.

Poškozené závěsy

Pokud je závěs poškozený, může to způsobovat tento problém.

Technik bude schopen opravit jakékoliv problémy s vadnými závěsy.

 • Was this article helpful?