Skip to main content
AEG | Help and Support

Kompresor spotřebiče nevydává žádný zvuk

 

Ujistěte se, že je spotřebič řádně připojen k napájení a že je chladicí systém zapnutý.

Po jedné hodině zkontrolujte, zda lze slyšet jakékoliv provozní zvuky.

Pokud je spotřebič zapnutý a kompresor je tichý, chladnička může provádět cyklus automatického odmrazování. Odmrazovací program pracuje pravidelně a trvá přibližně 30 minut. Zda váš spotřebič používá tuto funkci, naleznete v návodu k použití.

Funkci chladničky lze změřit vložením sklenice vody s teploměrem doprostřed středové police a odečtením teploty každých 6 až 8 hodin. Pokud se zobrazená teplota rovná vámi nastavené teplotě, spotřebič funguje správně.

Pokud výše uvedená rada problém nevyřeší, může jej odstranit servisní technik.

  • Was this article helpful?