Skip to main content
AEG | Help and Support

Vnitřní osvětlení bliká nebo nefunguje.

 

Pokud vnitřní osvětlení bliká nebo nefunguje, může být uvolněná nebo vadná žárovka. Řiďte se pokyny v návodu k použití ohledně utažení či výměny žárovky.

Blikající žárovka nebo LED může také značit příliš vysokou nebo nízkou okolní teplotu. Zkontrolujte teplotní klasifikaci na typovém štítku vašeho spotřebiče.

Správný provoz lze zaručit pouze u výrobků třídy SN při okolní teplotě v rozmezí 10 °C až 32 °C.

  • Třída N = 16–32 °C
  • Třída SN = 10–32 °C
  • Třída ST = 18–38 °C
  • Třída SN/T = 10–38 °C

Umístění informací o klimatické třídě na typovém štítku:

Picture1.png