Skip to main content
AEG | Help and Support

Osvětlení v mém spotřebiči nefunguje

 

Žárovka je na konci životnosti
  • Vypojte spotřebič ze zásuvky a vyměňte žárovku dle postupu uvedeného v návodu k použití.
Spínač osvětlení vázne

Pokud je váš spotřebič vybaven viditelným spínačem osvětlení, bude se nacházet uvnitř.

  • K vyřešení tohoto problému jej vyčistěte a ujistěte se, že se volně zasouvá.
Jedny nebo oboje dveře byly příliš dlouho otevřené

Pokud ponecháte dveře otevřené příliš dlouho, ovládací systém osvětlení vypne.

  • K vyřešení tohoto problému dveře zcela zavřete a opět otevřete.

 

Pokud žádná z výše uvedených rad tento problém nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.