Skip to main content
AEG | Help and Support

Změna směru otvírání dvířek

U našich chladniček a mrazniček lze obvykle změnit směr otvírání kterýchkoliv dveří.

  • Podrobnější pokyny naleznete v návodu k použití.
  • Pokud není postup v návodu k použití uveden, obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?