Skip to main content
AEG | Help and Support

Грешка H1 / N1 или мигащ символ на слънце

 

Кодът показва, че е активирана функцията за размразяване. Тази функция ще се изпълни, за да предотврати натрупването на лед по външните компоненти, като продължителността на един цикъл на размразяване е 4–8 минути.

Честотата ще бъде различна в зависимост от външната температура. Колкото по-студено е навън, толкова по-често климатикът ще активира тази функция.

Докато тази функция се изпълнява, климатикът няма да отоплява помещението.