Skip to main content
AEG | Help and Support

Резултатите от сушенето в сушилнята са лоши и прането е влажно след сушенето

 

Проблем: 
  • Прането остава влажно след сушенето 
  • Сушилнята не се загрява 
  • Резултатите от сушенето са лоши 
Приложимо към: 
  • Вентилирана сушилня 
  • Кондензерна сушилня 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение: 

1. Изберете правилната програма за сушене.  

Уверете се, че съответният тип пране и символите за грижите върху етикета на дрехите в прането съответстват на програмата за сушене. Ще намерите помощ в прегледа на програмата в ръководството на потребителя.  

2. За програми, които се контролират от влагата, като например „Cotton Cupboard Dry“, изберете по-високо ниво на сушене, като например Extra Dry.  

Програмите на сушилнята по същество се контролират или от времето или от влагата.   

3. Ако товарът се състои от различни плътности на тъканите или различни видове тъкани, сортирайте прането по дебелина и вид на тъканите и ги сушете отделно.   

В зависимост от модела, някои устройства предлагат също специални програми, като например „MIX XL“, ""„JEANS“ или „Bed Linen“, които са подходящи за различни видове тъкани или пране с различна дебелина.   

4. Задайте опция DRY PLUS на МАХ, ако сушилнята Ви е снабдена с такава.   

5. Задайте опцията за ниво на оставаща влага на най-високото ниво на сушене, ако сушилнята Ви е снабдена с такава.   

6. Почиствайте редовно и внимателно всички филтри и кондензатора (ако е достъпен), както е описано в ръководството на потребителя.

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.  

7. Не превишавайте максималните обеми на натоварване.  

БЕЛЕЖКА: Указанието за количество натоварване винаги се отнася до теглото на сухото пране.  

8. Уверете се, че температурата в стаята е по-висока от +5 °C и по-ниска от +35 °C.

Оптималната стайна температура за постигане на най-добри резултати от сушенето е между 19°-24°C.  

9. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.   БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксувани за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.