Skip to main content
AEG | Help and Support

LED на кондензатора на сушилнята свети

 

Въпрос: 
  • LED на кондензатора на сушилнята свети. Указва, че кондензаторът трябва да се почисти. 
Приложимо към:
  • Сушилня с нагревателна помпа 
  • Сушилня с кондензатор 
Решение:

1. Почистете кондензатора, филтрите и въздухопроводите.  

За повече информация, направете справка с вашия наръчник на потребителя. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.      

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.    

БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.