Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята завършва програмата веднага след старта

 

Проблем:
  • Сушилнята завършва програмата веднага след старта 
  • Сушилнята стартира за кратко, но скача в края 
  • Прането не е изсъхнало 
Приложимо към: 
  • Вентилирана сушилня 
  • Кондензерна сушилня 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение:

1. Не поставяйте сухо пране в уреда.

Винаги използвайте времево контролирана програма, за да изсушите леко влажно пране.    

БЕЛЕЖКА: Винаги избирайте кратко време на сушене, в противен случай прането може да прегрее и да се свие!   

БЕЛЕЖКА: Никога не оставяйте сушилнята празна или с малко пране!  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложението по-горе не реши проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Причина:

1. Програмите на сушилнята по същество се контролират или от времето, или от влагата.  

За контролирани от влагата програми, като сушене-гладене, в началото се извършва измерване на проводимостта, което измерва влагата в прането. Ако влагата в прането е твърде ниска или в уреда няма никакво, или твърде малко пране, влагата не може да се определи и програмата се отменя.

 

  • Was this article helpful?