Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка "Err"

 

Проблем:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка "Err". То се появява, когато има опит за промяна на програмата или на настройка след стартиране на програмата или ако избраната опция не може да се използва с избраната програма.
Приложимо към:
  • Вентилирана сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
Решение:

1. Включете и изключете сушилнята, после изберете желания цикъл и опции.

В ръководството за потребителя ще намерите допълнителна информация. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.