Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва съобщение за грешка E50

 

Проблем:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка E50. Това показва проблем с двигателя или софтуера.
Приложимо към:
  • Вентилирана сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
Решение:

1. Нулирайте уреда

  • Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач). 
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.