Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята поврежда дрехите

 

Проблем: 
  • Сушилнята поврежда дрехите
Приложимо към: 
  • Вентилирана сушилня 
  • Кондензерна сушилня 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение: 

1. Проверете дали има разхлабени части в барабана  

Други причини, които могат да повредят дрехите, са отворени ключалки, стяги и други предмети. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.