Skip to main content
AEG | Help and Support

Дисплеят на сушилнята показва различно времетраене на изпирането за една и съща програма

 

Проблем: 
  • Дисплеят на сушилнята показва различно времетраене на изпирането за една и съща програма 
  • Действителното времетраене на програмата се различава от посоченото в ръководството на потребителя. 
Приложимо към: 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение:

1. Уредът работи правилно. 

Времетраенето за сушене се изчислява според различни параметри, като например:  

  • стайна температура 
  • първоначална влажност на прането 
  • маса и вид на товара 

Показаното време се настройва към действителното времетраене на програмата.