Skip to main content
AEG | Help and Support

Цикълът на сушене е прекалено дълъг

 

Проблем:
  • Програмата на сушене отнема по-дълго време от посоченото в ръководството на потребителя 
  • Времето на сушене, показано на дисплея, не съответства на реалното време на сушене 
  • След времето на сушене, което е заявено в ръководството на потребителя, прането все още е мокро. 
Приложимо към:
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение: 

1. Центрофугирайте добре прането преди да го сушите.  

2. Не превишавайте максималните обеми на натоварване.    

БЕЛЕЖКА: Указанието за количество натоварване винаги се отнася до теглото на сухото пране.  

3. Изберете правилната програма за сушене.  

Уверете се, че съответният тип пране и символите за грижите върху етикета на дрехите в прането съответстват на програмата за сушене. Ще намерите помощ в прегледа на програмата в ръководството на потребителя.  

4. Уверете се, че температурата в стаята е по-висока от +5 °C и по-ниска от +35 °C.

Оптималната стайна температура за постигане на най-добри резултати от сушенето е между 19°-24°C.  

5. Почиствайте редовно и внимателно всички филтри и топлообменника, както е описано в ръководството на потребителя.  

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.