Skip to main content
AEG | Help and Support

Дрехите са твърде намачкани след сушенето в барабанната сушилня

 

Проблем: 
  • Дрехите са твърде намачкани след сушенето в барабанната сушилня 
  • Сушилнята се нагрява твърде много 
Приложимо към: 
  • Вентилирана сушилня 
  • Кондензерна сушилня 
  • Сушилня с нагревателна помпа 
Решение: 

1. Изберете подходяща програма на сушене.

Използвайте времева програма, не сушете твърде дълго.  

Проверете своето ръководство на потребителя относно времето на сушене, необходимо за различни видове пране. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук

 2. Извадете тавата за печене след края на процедурата. 

Ако е необходимо, удължете фазата на защита срещу гънки или използвайте забавянето на началото (ако е налично).    

БЕЛЕЖКА: Програмите за вълна и пухени завивки нямат защита срещу гънки.  

3. Не превишавайте максималното количество, описано в главата „Програми“, или показано на дисплея.