Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е80

 

Въпрос:
  • Сушилнята показва съобщение за грешка Е80
  • Указва проблем със селектора на цикъла ии софтуера
Приложимо към:
  • Вентилирана сушилня
  • Кондензерна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа
Решение:

1. Уверете се, че селекторът не е установен между две програмни опции

2. Нулирайте уреда

  • Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач).
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.