Skip to main content
AEG | Help and Support

По-силен шум по време на цикъл за вълна

 

Сушилните имат по-високо ниво на шум когато сушат с цикъл за вълна в сравнение с други цикли. Барабанът се върти по-бързо, генерирайки по-високо ниво на шум. Това е нормално и не представлява неизправност на машината.