Skip to main content
AEG | Help and Support

Осветлението в барабана на сушилнята не работи

 

Ако сушилнята е включена и осветлението в барабана не работи, свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако машината е нова – проверете дали спецификацията на машината включва вътрешно осветление.