Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята не спира в края на цикъла

 

Това може да се дължи на фазата “против гънки”. Машината продължава да работи в тази фаза за около 1 час и може да бъде спряна ръчно. За целта завъртете селектора за цикъл на позиция Изкл.

Ако цикълът работи много повече от 2 - 3 часа:

 • Цикъл с максимално ниво на сушене обикновено отнема до 2 - 3 часа.
 • Циклите за спално бельо са с по-дълга продължителност.
 • Възможно е да има проблем с измерването на влажността, който се дължи на:
  • неподходящо заземяване на машината
  • свързване с помощта на удължител
  • замърсена филцова лента/ датчици в барабана
  • замърсени филтри, кондензатор или отделение на кондензатора.
 • Барабанът и лентата могат да се почистят с оцет.

Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.