Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка Е50

 

Съобщението за грешка Е50 указва проблем с двигателя или софтуера.

  • Опитайте да нулирате уреда. Извадете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.
  • Същият резултат може да бъде постигнат и чрез предпазния прекъсвач. След като присъедините уреда към мрежата, включете го и изберете програма. Ако по време на изпълнение на програма на дисплея се появи съобщение за грешка, свържете се с упълномощен сервизен център.