Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята Iron Aid показва код за грешка ERR

 

Напълнете резервоара за пара до ниво MAX. Ако иконите все още мигат, обърнете се към упълномощен сервизен център.