Skip to main content
AEG | Help and Support

Сушилнята показва код за грешка СD

 

Ако сушилнята показва код за грешка СD, има проблем със заключването на вратата. Ако вратата е затворена правилно, обърнете се към упълномощен сервизен център.